Deze module is een verzamelpunt voor allerlei informatie over de provinciale subsidies:

  • een algemene toelichting bij de verschillende subsidies
  • de reglementen,
  • de aanvraagformulieren en afrekeningsformulieren,
  • achtergrondinformatie rond samenwerkingsverbanden,
  • ppt-presentaties, links e.d.

     Contactgegevens:

03 312 98 74 | jef.boudewijns@admin.provant.be